Товари

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією інтернет-магазину SlingHouse, далі по тексту – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір» і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця www.slinghouse.com.ua (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оформлення Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» – слінги, одяг, іграшки та інші продукти представлені на Сайті;

«Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

«Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

«Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

«Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений і наявний на сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості (якщо товар є на складі в достатній кількості).

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення (оплата повертається на рахунок Покупця).

Порядок оплати замовлення

Накладеним платежем

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях.

Попередня оплата

5.2. Оплата згідно рахунку за попереднього узгодженням з Покупцем.

5.3. При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється транспортними компаніями, де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;
– оформити реєстрацію в Інтернет-магазині;
– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

8.3. Продавець не несе відповідальності за:

– змінений зовнішній вигляд Товару зіпсований транспортною компанією (Покупець зобов’язаний перевірити товар на пошті);
– за незначну невідповідність колірній гамі товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різні колірні передачі моніторів персональних комп'ютерів чи інших засобів;
– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробка замовлення та доставка товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, електронної адреси, логіна і пароля третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, в тому числі за умови коли під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти доступними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом мирних переговорів.

Порядок повернення товару належної якості

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

Термін дії договору

10.1. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття даних умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару.

10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Інші умови

11.1. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

11.2. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

11.3. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цю Угоду з одночасною публікацією на сайті.

11.4. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію на Сайті, регулювати доступ до покупки будь-яких Товарів, а також припиняти продаж будь-яких Товарів на свій власний розсуд.

11.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

11.6. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

11.7. Реєстрацією на сайті Покупець добровільно надає згоду на збір, обробку та використання (в тому числі передачу) власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться для обробки замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформування про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на адресу електронної пошти Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний при реєстрації телефонний номер.

11.8. Покупець надає Продавцю згоду на обробку його персональних даних, у тому числі: розміщення персональних даних в базі даних Покупця (без додаткового повідомлення Покупця про це), здійснення зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на запит компетентного державного органу).

11.9. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів через Особистий Кабінет Покупця на Сайті або надіслати відповідний запит на електронну адресу Продавця.

ВВЕРХ